QUI SOM Els nostres valors

Desplom és una empresa sòlida i fiable. Al llarg del anys ha estat capaç de demostrar integritat i rigor. Per adaptar-se a les diferents demandes i nous desafiaments, es basa en un equip estable amb gran experiència.

LA PROXIMITAT

Situada a Andorra, al cor de les estacions d´esqui, l’empresa ofereix solucions tècniques òptimes segons les seves necessitats i preocupacions.
Explica'ns els seus projectes, i ho aconseguirem junts.

 

LA QUALITAT

La política de qualitat de Desplom té com a repte aconseguir la satisfacció de les necessitats, expectatives i requeriments dels nostres clients, i l’eficiència de funcionament de l’empresa per tal d’enfortir la nostra competitivitat.

El nostre compromís és minimitzar i prevenir la contaminació , els riscos laborals i les lesions i danys a la salut derivats de la nostra activitat.

A tal efecte, perseguim l’estricte compliment dels requisits del client i els legals i reglamentaris aplicables. Integrem l’activitat preventiva i ambiental en totes les actuacions i a tots els nivells de l’organització.

Per aconseguir la plena confiança dels nostres clients, el màxim respecte pel medi ambient i unes bones pràctiques de seguretat i salut laboral l’empresa aporta els recursos humans i tècnics competents per atendre aquests requeriments.

 

EL PROFESSIONALISME

L’empresa valora de forma capital la implicació permanent de tot el seu personal, que el considera el seu patrimoni més valuós. Promociona la seva formació professional continuada i potencia la comunicació i el treball en equip per propiciar la seva participació activa amb la finalitat d’aconseguir una millora contínua de la qualitat, seguretat i de la productivitat.

L’empresa, així mateix, considera de la màxima importància la col•laboració dels seus proveïdors als quals exigirà el mateix grau de compromís i competència empresarial vers la qualitat, el medi ambient i la seguretat.